Un mediu sigur de execuție a aplicațiilor

Canal securizat între dispozitivele I/O și unitatea de procesare pentru extinderea securității software

Proiectul SABOTORE (“Canal securizat între dispozitivele I/O și unitatea de procesare pentru extinderea securității software”) își propune să construiască o arhitectură hardware/software care să permită realizarea unui canal securizat cu procesoarele moderne. Plecând de la această arhitectură generică, vom construi și valida 3 prototipuri:

  • Securizarea echipamentelor de intrare / iesire
  • Autorizarea accesului pentru echipamente la distanta
  • Criptarea dispozitivelor de stocare
SABOTORE – Prototip Initial

Proiectul SABOTORE este finanțat printr-un grant acordat de Ministerul Cercetării și Inovării din Romania, proiect nr. PN-III-CERC-CO-PTE-2-2019.